Jabatan Perdagangan B.I.S., Pejabat Penguatkuasaan Eksport Amerika Syarikat

Mana-mana eksport dan pengeksportan semula melalui servis Buyandship tertakluk kepada kawalan eksport Amerika Syarikat, yang dikawal oleh Biro Industri dan Keselamatan (B.I.S.) di bawah Peraturan Pentadbiran Eksport A.S. (E.A.R.).

Export bermaksud penghantaran terus atau penghantaran barangan yang dihantar ke luar Amerika Syarikat yang tertakluk kepada kawalan E.A.R. Mengeksport semula bermaksud barangan yang dihantar atau dipindahkan dari Amerika Syarikat ke negara lain dan juga tertakluk kepada kawalan E.A.R. Eksport atau mengeksport semula barangan yang tertakluk kepada E.A.R. dianggap dieksport ke negara-negara baru sama ada melalui
– mengeksport semula dari satu atau lebih negara,
– melalui penghantaran ke negara baru oleh satu atau lebih negara,
– atau dengan mengeksport semula ke negara baru.

Kami menyediakan maklumat ini kepada ahli sebagai rujukan sahaja dan ketepatan tidak dijamin. B.I.S. mengharuskan setiap barang atau produk eksport mesti mematuhi E.A.R., dan anggota Buyandhip wajib mematuhi peraturan ini.

Kami sangat menggalakkan semua ahli supaya tidak membeli sebarang produk kawalan eksport (seperti disenaraikan di bawah). Jika ahli membeli sebarang produk disenaraikan dan menyebabkan apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan atau derivatif kepada syarikat kami selepas mengeksport atau mengeksport semula, Buyandship akan mengekalkan semua hak penyiasatan dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian.

Jika anda mempunyai sebarang persoalan mengenai maklumat di muka ini, sila hubungi pihak perkhidmatan pelanggan kami.