Polisi Maklumat Sulit

Mengenai Polisi Kami

Kenyataan Privasi ini menetapkan bagaimana E-Buy Global Limited dan syarikat bersekutunya (bersama, “Buyandship”) mengumpul, menggunakan, menguruskan, dan melindungi data peribadi atau maklumat ( “Data”) yang kami boleh dapati daripada atau mengenai anda. Ia tertakluk kepada semua individu dimana Data boleh dikendalikan, sama ada sebagai pengawal atau pemproses. 

Kami komited untuk memproses Data anda mengikut piawaian yang ditetapkan. Ini termasuk melindungi privasi anda dan memastikan keselamatan Data anda selaras dengan kehendak Ordinan Data Peribadi (Privasi) (Bab 486 Undang-Undang Hong Kong).

Sebelum menggunakan dan menyediakan Data anda untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi ini, kami mungkin diperlukan oleh undang-undang untuk mendapatkan kebenaran bertulis anda, dan dalam kes-kes itu, hanya selepas mendapat persetujuan bertulis anda, mungkin kami menggunakan Data anda dengan cara yang sebagaimana yang dinyatakan.

Dasar Privasi ini hanya tertakluk kepada maklumat yang dikumpul melalui laman web kami dan tidak kepada maklumat yang dikumpul di luar talian.

Apakah maklumat yang kami kumpul?

Kami mengumpul maklumat dari anda apabila anda mendaftar, membuat pesanan, melanggan surat berita kami, menjawab sebarang kaji selidik atau mengisi mana-mana borang di laman web kami.

Apabila membuat pesanan atau mendaftar di laman web kami, dimana sesuai, anda mungkin diminta untuk memasukkan nama, alamat e-mel, alamat surat menyurat atau nombor telefon anda. Walau bagaimanapun, anda boleh melawat laman web kami secara tanpa nama.

Google, sebagai vendor pihak ketiga, menggunakan cookies untuk menyediakan iklan di laman web anda. Penggunaan Google cookie DART membolehkan ia untuk mempersembahkan iklan kepada pengguna berdasarkan kunjungan anda ke laman web kami dan laman-laman lain di Internet. Pengguna boleh memilih untuk keluar daripada penggunaan cookie DART dengan melawat dasar privasi Google dan rangkaian kandungan iklan.

Bagaimanakah maklumat anda digunakan?

Sebarang maklumat yang kami kumpul dari anda mungkin dan boleh digunakan untuk salah satu dari cara-cara berikut:

  • Untuk memberikan anda pengalaman yang lebih peribadi (maklumat anda membantu kami untuk memberi respons yang lebih baik kepada keperluan individu anda)
  • Untuk meningkatkan laman web kami (maklumat anda membantu kami untuk bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda)
  • Untuk memproses urusniaga (Maklumat anda, samaada awam atau peribadi, tidak akan dijual, ditukar, dipindahkan, atau diberikan kepada mana-mana syarikat lain atas apajua sebab, tanpa persetujuan anda, selain dari maksud setentunya untuk menyampaikan produk atau perkhidmatan yang dibeli atau yang diminta .)
  • Untuk mentadbir pertandingan, promosi, kaji selidik atau ciri laman web yang lain
  • Untuk menghantar e-mel berkala (Alamat e-mel yang anda berikan untuk pemprosesan pesanan, hanya akan digunakan untuk menghantar maklumat dan kemas kini yang berkaitan dengan pesanan anda.)

Bagaimanakah kami melindungi maklumat anda?

Kami melaksanakan pelbagai langkah-langkah keselamatan untuk menjaga keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda membuat pesanan atau masuk, menyerahkan, atau mengakses maklumat peribadi anda.

Kami menawarkan penggunaan pelayan bersekuriti yang selamat. Semua maklumat sensitif / kredit yang dibekalkan dihantar melalui teknologi Secure Socket Layer (SSL) dan kemudian disulitkan ke dalam pangkalan data pembekal gerbang Pembayaran kami hanya dapat diakses oleh mereka yang diberi kuasa dengan hak akses khusus untuk sistem tersebut, dan dikehendaki menyimpan maklumat tersebut secara sulit.

Selepas setiap transaksi, maklumat peribadi anda (kad kredit, nombor keselamatan sosial, kewangan, dll.) tidak akan disimpan di pelayan kami.

Adakah kita menggunakan kuki?

Ya (Kuki adalah fail kecil di mana laman atau pemindahan pembekal perkhidmatan ke cakera keras komputer anda melalui pelayar web (jika anda membenarkan) yang membolehkan laman web atau sistem pembekal perkhidmatan untuk mengenali pelayar anda dan menangkap dan ingat maklumat tertentu.

Kami menggunakan kuki untuk membantu kami mengingati dan memproses barangan di dalam troli membeli-belah anda, memahami dan menyimpan pilihan anda untuk lawatan masa depan dan menyusun data agregat mengenai lalu lintas tapak dan interaksi tapak supaya kami dapat menawarkan pengalaman dan alat-alat di tapak yang lebih baik di masa hadapan.

Adakah kita mendedahkan apa-apa maklumat kepada pihak luar?

Kami tidak menjual, mendagang, atau memindahkan kepada pihak luar maklumat peribadi anda. Ini tidak termasuk pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami dalam mengendalikan laman web kami, menjalankan perniagaan kami, atau memberi servis kepada anda, selagi pihak-pihak tersebut bersetuju untuk menyimpan maklumat ini secara sulit. Kami juga boleh melepaskan maklumat anda apabila kami percaya pembebasan sesuai untuk mematuhi undang-undang, menguatkuasakan dasar laman web kami, atau melindungi hak kami, harta benda, atau keselamatan kami. Walau bagaimanapun, maklumat pelawat yang tidak dapat dikenal pasti dapat diberikan kepada pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan, atau kegunaan lain.

Penyimpanan Data Anda

Kami akan menyimpan Data anda selaras dengan dasar dalaman kami. Dasar kami adalah mematuhi Ordinan dimana berkenaan, dan meliputi prinsip-prinsip berikut:

  • (a) Data hanya akan disimpan untuk masa yang perlu untuk memenuhi tujuan asal atau berkaitan secara langsung yang mana ia dikumpulkan, melainkan jika Data juga dikekalkan untuk menunaikan apa-apa kewajipan undang-undang, peraturan atau kontrak yang berkenaan; dan
  • (b) Data yang dikeluarkan dari system kami secara pemfailan elektronik, manual dan lain-lain berdasarkan kriteria di atas dan prosedur dalaman kami.

Hak Anda, untuk Mengakses, Membetulkan, dan Memadam Data

Kami mengambil segala langkah yang munasabah untuk memastikan Data kita yang mengumpul, menggunakan dan mendedahkan adalah tepat, lengkap dan mutakhir. Walau bagaimanapun, sebahagian besar ketepatan Data bergantung kepada Data yang anda berikan. Anda mempunyai hak untuk meminta akses dan pembetulan Data anda. Kami mengesyorkan yang anda:

  • (a) memberitahu kami jika terdapat sebarang kesilapan kepada Data anda; dan
  • (b) mengemaskini sebarang perubahan kepada Data anda.

Jika anda ingin mengakses atau memukar sebarang Data anda yang dipegang oleh kami, atau meminta agar kami memadam mana-mana maklumat anda yang tidak lagi perlu bagi penyediaan Perkhidmatan kami, anda boleh menghubungi kami mengikut cara yang dinyatakan di bahagian “Bagaimana untuk Hubungi Kami “di bawah.

Kami boleh dikenakan caj pengurusan untuk menyediakan akses kepada Data anda sebagai tindak balas kepada permintaan itu.

Anda boleh menolak untuk berkongsi Data dengan kami dan / atau menarik balik apa-apa kebenaran yang anda mungkin telah berikan, di mana, kami mungkin tidak boleh menyediakan anda dengan beberapa Perkhidmatan kami.

Pada bila-bila masa, anda boleh membantah kami memegang atau memproseskan Data anda, atas alasan yang sah, kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

Dasar Privasi Online Sahaja

Dasar privasi online ini hanya untuk maklumat yang dikumpulkan melalui laman web kami dan bukan kepada maklumat yang dikumpul di luar.

Persetujuan Anda

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan dasar privasi laman web kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi Kami

Jika kami membuat keputusan untuk mengubah dasar privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada halaman ini.

Cara Menghubungi Kami

Untuk semua isu-isu dan pertanyaan mengenai pematuhan terhadap tanggungjawab kami di bawah Ordinan di mana berkenaan, dan apa-apa permintaan untuk akses kepada, pembetulan, atau penghapusan Data anda, sila hubungi kami secara bertulis di:

Privacy Compliance Officer
E-Buy Global Limited
Suite 706, 7/F, Join-In Hang Sing Centre
2-16 Kwai Fung Crescent
Kwai Fung, Kwai Chung, New Territories

Atau melalui e-mel kepada: privacy@buyandship.today

Untuk membangkitkan isu mengenai cara kami mengendalikan Data anda, sila hubungi kami supaya kami boleh cuba untuk menyelesaikan isu anda.