Polisi Maklumat Sulit

Apakah maklumat yang kami kumpul?

Kami mengumpul maklumat dari anda apabila anda mendaftar, membuat pesanan, melanggan surat berita kami, menjawab sebarang kaji selidik atau mengisi mana-mana borang di laman web kami.

Apabila membuat pesanan atau mendaftar di laman web kami, dimana sesuai, anda mungkin diminta untuk memasukkan nama, alamat e-mel, alamat surat menyurat atau nombor telefon anda. Walau bagaimanapun, anda boleh melawat laman web kami secara tanpa nama.

Google, sebagai vendor pihak ketiga, menggunakan cookies untuk menyediakan iklan di laman web anda. Penggunaan Google cookie DART membolehkan ia untuk mempersembahkan iklan kepada pengguna berdasarkan kunjungan anda ke laman web kami dan laman-laman lain di Internet. Pengguna boleh memilih untuk keluar daripada penggunaan cookie DART dengan melawat dasar privasi Google dan rangkaian kandungan iklan.

Bagaimanakah maklumat anda digunakan?

Sabarang maklumat yang kami kumpul dari anda mungkin dan boleh digunakan untuk salah satu dari cara-cara berikut:

  • Untuk memberikan anda pengalaman yang lebih peribadi (maklumat anda membantu kami untuk memberi respons yang lebih baik kepada keperluan individu anda)
  • Untuk meningkatkan laman web kami (maklumat anda membantu kami untuk bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda)
  • Untuk memproses urusniaga (Maklumat anda, samaada awam atau peribadi, tidak akan dijual, ditukar, dipindahkan, atau diberikan kepada mana-mana syarikat lain atas apajua sebab, tanpa persetujuan anda, selain dari maksud setentunya untuk menyampaikan produk atau perkhidmatan yang dibeli atau yang diminta .)
  • Untuk mentadbir pertandingan, promosi, kaji selidik atau ciri laman web yang lain
  • Untuk menghantar e-mel berkala (Alamat e-mel yang anda berikan untuk pemprosesan pesanan, hanya akan digunakan untuk menghantar maklumat dan kemas kini yang berkaitan dengan pesanan anda.)

Bagaimanakah kami melindungi maklumat anda?

Kami melaksanakan pelbagai langkah-langkah keselamatan untuk menjaga keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda membuat pesanan atau masuk, menyerahkan, atau mengakses maklumat peribadi anda.

Kami menawarkan penggunaan pelayan bersekuriti yang selamat. Semua maklumat sensitif / kredit yang dibekalkan dihantar melalui teknologi Secure Socket Layer (SSL) dan kemudian disulitkan ke dalam pangkalan data pembekal gerbang Pembayaran kami hanya dapat diakses oleh mereka yang diberi kuasa dengan hak akses khusus untuk sistem tersebut, dan dikehendaki menyimpan maklumat tersebut secara sulit.

Selepas setiap transaksi, maklumat peribadi anda (kad kredit, nombor keselamatan sosial, kewangan, dll.) tidak akan disimpan di pelayan kami.

Adakah kita menggunakan kuki?

Ya (Kuki adalah fail kecil di mana laman atau pemindahan pembekal perkhidmatan ke cakera keras komputer anda melalui pelayar web (jika anda membenarkan) yang membolehkan laman web atau sistem pembekal perkhidmatan untuk mengenali pelayar anda dan menangkap dan ingat maklumat tertentu.

Kami menggunakan kuki untuk membantu kami mengingati dan memproses barangan di dalam troli membeli-belah anda, memahami dan menyimpan pilihan anda untuk lawatan masa depan dan menyusun data agregat mengenai lalu lintas tapak dan interaksi tapak supaya kami dapat menawarkan pengalaman dan alat-alat di tapak yang lebih baik di masa hadapan.

Adakah kita mendedahkan apa-apa maklumat kepada pihak luar?

Kami tidak menjual, mendagang, atau memindahkan kepada pihak luar maklumat peribadi anda. Ini tidak termasuk pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami dalam mengendalikan laman web kami, menjalankan perniagaan kami, atau memberi servis kepada anda, selagi pihak-pihak tersebut bersetuju untuk menyimpan maklumat ini secara sulit. Kami juga boleh melepaskan maklumat anda apabila kami percaya pembebasan sesuai untuk mematuhi undang-undang, menguatkuasakan dasar laman web kami, atau melindungi hak kami, harta benda, atau keselamatan kami. Walau bagaimanapun, maklumat pelawat yang tidak dapat dikenal pasti dapat diberikan kepada pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan, atau kegunaan lain.

Dasar Privasi Online Sahaja

Dasar privasi online ini hanya untuk maklumat yang dikumpulkan melalui laman web kami dan bukan kepada maklumat yang dikumpul di luar.

Persetujuan Anda

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan dasar privasi laman web kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi Kami

Jika kami membuat keputusan untuk mengubah dasar privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada halaman ini.